De jaarvergadering

Beste wijkbewoners,

Donderdag 20 maart jl. was de kleine zaal van De Buitenpoort geheel gereserveerd voor de jaarvergadering van onze wijkvereniging.
Buiten het bestuur kwamen er 4 wijkbewoners naar deze vergadering dus het was gezellig druk. Voordeel was wel dat we redelijk snel door de agenda konden komen.

Na een welkomswoord door de voorzitter hebben we een terugblik op de activiteiten van 2013 gehad. Iedereen was het er over eens dat we (buiten de jaarlijkse brunch, paaseieren zoeken, St Maarten, Sinterklaas) met o.a. het kanovaren op de wijkdag en in september de solexrit een druk maar zeer gezellig jaar hebben gehad.

Ook 2014, ons jubileum jaar, staat weer bol van de activiteiten. Om dit allemaal te kunnen bekostigen is er natuurlijk geld nodig. Helaas is de subsidie van de gemeente komen te vervallen, dus dit is een aardige aderlating.
De eigen bijdrage per activiteit willen wij voor de bewoners zo laag mogelijk houden, daarom is er op de ledenvergadering besloten dat de contributie m.i.v. 31 maart 2014 wordt verhoogd van € 17,50 naar € 22,50 per jaar.
Van dit bedrag kan het hele gezin het hele jaar profiteren van alle uitjes en avondvullende programma’s die worden worden georganiseerd door jullie wijkvereniging (dit is uiteraard excl. de drankjes tijdens de activiteiten!).

Zoals hierboven al vermeld: wijkvereniging Het Kempke bestaat dit jaar al 35 jaar!

Dit is zeker een prestatie, er zijn niet veel wijkverenigingen die het zo lang volhouden. Het bestuur kan van alles verzinnen en organiseren maar heeft daarvoor wel enthousiaste wijkbewoners nodig. Gelukkig konden we het afgelopen jaar bij alle activiteiten op jullie rekenen. Wij hopen dat 2014 net zo succesvol zal verlopen. We hadden in ieder geval een zeer goede start met de gezellige nieuwjaarsbrunch en een geweldige quiz.

De eerstvolgende activiteit vindt plaats op 20 april!
Het traditionele paaseieren zoeken.

Hou dus je email in de gaten, de uitnodiging voor de activiteiten gaat in 2014 volledig digitaal.

De paashaas en de paaskip rekenen op jullie komst!

Met vriendelijke groet,
Maarten Seesink