Jaarvergadering

Dit jaar zal de jaarvergadering plaats vinden op 25 maart in De Buitenpoort. We beginnen om 20:30 uur. Indien u hier bij wilt zijn dan dient u zich vooraf aan te melden via email of via het contactformulier. U bent van harte welkom.
De agenda
  • Opening
  • Algemene terugblik op de activiteiten 2014
  • Jaarverslag door de penningmeester
  • Bespreken hoogte contributie
  • Bespreken van het activiteitenplan 2015
  • Vaststelling bestuurssamenstelling wijkvereniging Het Kempke (Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tijdens de vergadering aanmelden)
  • Rondvraag
  • Sluiting, gepland omstreeks 21:30 uur